Informacje prawne 

Wydawca

Wydawcą portalu REZULTEO™ TRANSPORT jest LIZEO ONLINE MEDIA GROUP (prezes: Xavier Gignoux, spółka akcyjna z kapitałem 20 000 €, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Lyon pod numerem 511 569 709, z siedzibą pod adresem: 42 quai Rambaud 69002 Lyon – telefon: +33(0)4 63 05 95 30 – e-mail: information@lizeo-group.com - VAT UE: FR 68511569709.

Dyrektorem ds. publikacji jest Xavier Gignoux.

Koncepcja i wykonanie witryny

Witryna REZULTEO™ TRANSPORT, jej funkcje oraz makieta graficzna zostały wykonane przez LIZEO ONLINE MEDIA GROUP.

Hosting

Hosting portalu www.rezulteo-opony.pl/transport jest zapewniany przez LIZEO ONLINE MEDIA GROUP – 42 Quai Rambaud 69002 LYON - telefon: +33 (0) 4 63 05 95 30.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane zgromadzone przez portal REZULTEO™ TRANSPORT są dostarczane dobrowolnie przez Użytkownika, umożliwiając mu otrzymywanie informacji oraz poszerzanie swojej wiedzy dzięki tematom omawianym w witrynie REZULTEO™ TRANSPORT lub też wypełnianie kwestionariuszy i uczestniczenie w sondażach prowadzonych w celach statystycznych przez portal REZULTEO™ TRANSPORT.

Podanie danych osobowych na stronie REZULTEO™ TRANSPORT jest konieczne, by uzyskać dostęp do niektórych usług oferowanych przez portal REZULTEO™ TRANSPORT. Użytkownik jest jednak poinformowany o tym fakcie oraz może wyrazić wyraźną zgodę lub odmowę podania danych osobowych. Odmowa równa się z brakiem możliwości korzystania z oferowanych usług.

Dane te mogą być obiektem komunikacji zewnętrznej w granicach Unii Europejskiej, mogą również być przekazywane w ramach wymogów prawnych, bądź też na żądanie władz administracyjnych lub organu sądowego.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych 78-17 z dnia 6 stycznia 1978, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w witrynie REZULTEO™ TRANSPORT zostało zgłoszone do CNIL w dniu 2 listopada 2009, numer sprawy to 393129.

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP przechowuje dane osobowe przez maksymalnie 3 lata.

Dane osobowe, Wolność wyboru

Użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych podczas rejestracji w usłudze wymagającej założenia konta. Dane te mogą być wykorzystywane przez LIZEO ONLINE MEDIA GROUP lub przekazywane partnerom LIZEO ONLINE MEDIA GROUP wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody przez Użytkownika.

Bez uprzedniej zgody, zebrane dane osobowe nie będą mogły zostać wykorzystane.

Prawa do dostępu, poprawiania i usuwania

Użytkownik dysponuje prawem do dostępu, poprawiania oraz usunięcia w dowolnym momencie swoich danych za pośrednictwem LIZEO ONLINE MEDIA GROUP, zgodnie z przepisani Ustawy 78-17 z 6 stycznia 1978 roku, zwanej Ustawą w sprawie informatyki i swobód.

Użytkownik może skorzystać ze swego prawo przechodząc bezpośrednio do swego dokumentu informacyjnego w witrynie REZULTEO™ TRANSPORT lub za pośrednictwem formularza kontaktowego online znajdującego się na stronie REZULTEO™ TRANSPORT bądź też telefonicznie pod numerem (+33) 04 63 05 95 30 lub drogą pocztową pod adresem:

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP

42, quai Rambaud

69002 LYON

Modyfikacja informacji prawnych

Spółka LIZEO ONLINE MEDIA GROUP może zmodyfikować w sposób jednostronny oraz bez wcześniejszego powiadomienia informacje prawne dotyczące witryny REZULTEO™ TRANSPORT, w związku z czym internauci są zachęcani do regularnego zapoznawania się z ewentualnymi zmianami.

Wersja z września 2013

 

 

Preambuła: AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI OGÓLNYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z WITRYNY REZULTEO™ TRANSPORT.

Niniejsze ogólne warunki użytkowania dotyczą korzystania z witryny REZULTEO™ TRANSPORT, nazywanej dalej „Serwisem”.

Wydawcą witryny REZULTEO™ TRANSPORT jest LIZEO ONLINE MEDIA GROUP, spółka kapitałowa (SAS) z kapitałem 20 000 €, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Lyon pod numerem 511 569 709, z siedzibą pod adresem: 42 quai Rambaud 69002 Lyon – Francja.

Wykorzystywanie oraz wyświetlanie usług dostarczanych przez witrynę REZULTEO™ TRANSPORT oznacza, że użytkownik witryny REZULTEO™ TRANSPORT (zwany dalej „Użytkownikiem”) zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania („OWU”).

W przypadku braku zgody na przestrzeganie warunków niniejszej umowy, należy niezwłocznie opuścić witrynę REZULTEO™ TRANSPORT. Korzystanie z naszych Usług jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej umowy.

REZULTEO™ TRANSPORT zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia w każdej chwili możliwości korzystania z Serwisu w razie naruszenia przez Użytkownika niniejszych ogólnych warunków użytkowania.

 

Część I: OPIS USŁUG REZULTEO™ TRANSPORT 

Paragraf 1 – Prezentacja Serwisu 

Witryna REZULTEO™ TRANSPORT udostępnia Użytkownikowi, będącemu konsumentem lub specjalistą branży oponiarskiej, dane techniczne oraz handlowe w zakresie ogumienia.

Dane te, zawierające głównie informacje dotyczące cen, sieci dystrybucji oraz napraw, opinie oraz testy osiągów, mają na celu doradzenie Użytkownikowi oraz zapewnienie mu pomocy podczas wyboru ogumienia.

Witryna oferuje darmowe narzędzia do wyszukiwania, pozwalające odnaleźć na podstawie słów kluczowych oraz danych technicznych opony oferowane przez sprzedawców online współpracujących z REZULTEO™ TRANSPORT. Zadaniem narzędzi do wyszukiwania jest umożliwienie porównania danych technicznych i handlowych.

Wyniki dostarczone przez usługi wyszukiwania nie zapewniają wyczerpujących informacji na temat wszystkich ofert dostępnych w Internecie oraz w sklepach stacjonarnych. Wyniki są oparte o dane zebrane przez portal REZULTEO™ TRANSPORT na stronach sklepów online współpracujących z Serwisem.

Dane te są aktualizowane co najmniej co 24 godziny (za wyjątkiem weekendów oraz dni wolnych od pracy).

Zakup wybranego towaru nie odbywa się w witrynie REZULTEO™ TRANSPORT. Użytkownik musi odwiedzić stronę wybranego przez siebie sprzedawcy.

Witryna REZULTEO™ TRANSPORT proponuje internaucie uzupełnienie kwestionariusza lub możliwość wzięcia udziału w sondażach. Ich celem jest wyłącznie zebranie danych statystycznych, by lepiej poznać Użytkowników portalu REZULTEO™ TRANSPORT oraz osoby, których interesują treści zawarte w Witrynie.

Portal REZULTEO™ TRANSPORT oferuje internautom możliwość wypowiadania się na forach dyskusyjnych lub zadawania pytań dotyczących wyboru produktów, ich właściwości, a także porad w sprawie użytkowania lub konserwacji opon. Odpowiedzi udzielają eksperci REZULTEO™ TRANSPORT lub ewentualnie bezpośrednio marki, które nawiązały współpracę z REZULTEO™ TRANSPORT w zakresie korzystania z funkcji pytań i odpowiedzi.

Treści w portalu REZULTEO™ TRANSPORT są redagowane zgodnie z Kodeksem stosowanym przez LIZEO ONLINE MEDIA GROUP i opisanym w rozdziale „O nas”.

 

Paragraf 2 - Dostęp do serwisu 

Serwis jest dostępny dla wszystkich osób fizycznych. Rejestracja i użytkowanie Serwisu są bezpłatne.

REZULTEO™ TRANSPORT zastrzega sobie prawo do modyfikacji, przerwy w świadczeniu lub zaprzestania udostępniania Serwisu w dowolnym momencie i nie może w związku z tym zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

 

Paragraf 3 - Rejestracja w serwisie 

Podczas rejestracji, użytkownik będzie musiał podać następujące informacji: swoje imię i nazwisko / pseudonim, adres e-mail oraz hasło.

Użytkownik może otworzyć tylko jedno konto (imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres e-mail nie mogą się powtarzać). Użytkownik jest informowany o fakcie, że osobiście odpowiada za zachowanie osobistego i poufnego charakteru swego konta i hasła.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się do poinformowania REZULTEO™ TRANSPORT o wszelkich przypadkach nieuprawnionego wykorzystania swego konta, a także o próbach naruszenia bezpieczeństwa Witryny.

 

Paragraf 4 – Bezpieczeństwo 

Przypominamy Użytkownikowi, że Internet nie jest bezpieczną siecią. Użytkownik powinien zadbać o ochronę swoich danych przed zarażeniem przez wirusy i inne występujące w sieci rodzaje infekcji. Tym samym, powinien zastosować wszelkie konieczne środki pozwalające uniknąć przeniknięcia osób niepowołanych do systemu swojego urządzenia.

REZULTEO™ TRANSPORT nie bierze żadnej odpowiedzialności w związku z zarażeniem wirusami komputerowymi, a także konsekwencjami wynikającymi z ich aktywności.

 

Paragraf 5 – Kontakty 

W razie wszelkich pytań dotyczących dostępu do Serwisu przez Internet, a także związanych z korzystaniem z witryny, Użytkownicy mogą skontaktować się z Działem obsługi klienta REZULTEO™ TRANSPORT pod adresem information@lizeo-group.com

 

Część II: POWIĄZANIA Z INNYMI WITRYNAMI 

Paragraf 1: Powiązania z Witrynami handlowymi 

Witryny handlowe są niezależne od usług oferowanych Użytkownikowi przez REZULTEO™ TRANSPORT. W związku z tym, kiedy Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez Witrynę handlową, zwłaszcza gdy przechodzi na stronę sklepu z poziomu witryny REZULTEO™ TRANSPORT w celu zakupu towarów lub usług, akceptuje jednocześnie warunki sprzedaży i użytkowania obowiązujące w Witrynie handlowej.

W razie zamówienia produktu oraz przyjęcia zamówienia przez daną Witrynę handlową, obowiązuje cena określona na stronie sprzedawcy w momencie zakupu. W razie różnicy między ceną podaną w portalu REZULTEO™ TRANSPORT oraz stosowaną przez Witrynę handlową, za właściwą jest uważana cena podana przez Witrynę sprzedawcy, natomiast portal REZULTEO™ TRANSPORT nie odpowiada za zaistniałą różnicę.

Zaznacza się, że portal REZULTEO™ TRANSPORT nie sprzedaje, nie odsprzedaje oraz nie odpowiada za produkty wymienione na stronie. REZULTEO™ TRANSPORT nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z produktami. Wszelkie pytania, reklamacje lub prośby powinny w związku z powyższym być kierowane bezpośrednio do danego sprzedawcy.

REZULTEO™ TRANSPORT nie gwarantuje także, że informacje udostępniane online na temat produktów wymienionych na stronie są dokładne, kompletne, wiarygodne i aktualne.

 

Paragraf 2: Hiperłącza 

Hiperłącza obecne na stronie internetowej REZULTEO™ TRANSPORT, przekierowujące internautów na inne witryny, nie wiążą się z odpowiedzialnością LIZEO ONLINE MEDIA GROUP za treści obecne na tych stronach, jak również za strony do których kolejne linki mogą odsyłać.

Wszelkie osoby fizyczne bądź prawne, które zamierzają zamieścić hiperłącze kierujące do Portalu REZULTEO™ TRANSPORT, powinny uzyskać uprzednią wyraźną zgodę ze strony LIZEO ONLINE MEDIA GROUP.

 

Część III: ZOBOWIĄZANIE DO POUFNOŚCI ORAZ POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO 

Paragraf 1: Przetwarzanie danych osobowych 

Dane zgromadzone przez Portal REZULTEO™ TRANSPORT są dostarczane dobrowolnie przez Użytkownika, umożliwiając mu otrzymywanie informacji, korzystanie z forów oraz poszerzanie swojej wiedzy dzięki tematom omawianym w witrynie REZULTEO™ TRANSPORT lub też wypełnianie kwestionariuszy i uczestniczenie w sondażach prowadzonych w celach statystycznych przez portal REZULTEO™ TRANSPORT.

Podanie danych osobowych na stronie REZULTEO™ TRANSPORT jest konieczne, by uzyskać dostęp do niektórych usług oferowanych przez portal REZULTEO™ TRANSPORT. Użytkownik jest jednak poinformowany o tym fakcie oraz może wyrazić wyraźną zgodę lub odmowę podania danych osobowych. Odmowa równa się brakiem możliwości korzystania z oferowanych usług.

Dane te mogą być obiektem komunikacji zewnętrznej w granicach Unii Europejskiej, mogą również być przekazywane w ramach wymogów prawnych, bądź też na żądanie władz administracyjnych lub organu sądowego.

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP przechowuje dane osobowe przez maksymalnie trzy lata.

 

Paragraf 2: Dane osobowe, Wolność wyboru 

Użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych podczas rejestracji w usłudze wymagającej założenia konta. Dane te mogą być wykorzystywane przez LIZEO ONLINE MEDIA GROUP lub przekazywane partnerom LIZEO ONLINE MEDIA GROUP wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody przez Użytkownika.

Bez uprzedniej zgody, zebrane dane osobowe nie będą mogły zostać wykorzystane.

 

Paragraf 3: Prawa do dostępu, poprawiania i usuwania 

3.1. Dane osobowe

Użytkownik jest informowany, że zebrane dane są przetwarzane informatycznie na podstawie deklaracji złożonej przez REZULTEO™ TRANSPORT we francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL).

Zebrane dane są wykorzystywane przez REZULTEO™ TRANSPORT do zarządzania kontem Użytkownika oraz do wszelkich działań związanych z marketingiem bezpośrednim, bez względu na wykorzystywane media, przez REZULTEO™ TRANSPORT, w celu informowania klientów o ofertach i usługach.

Użytkownik dysponuje prawem do dostępu, poprawiania oraz usunięcia w dowolnym momencie swoich danych za pośrednictwem LIZEO ONLINE MEDIA GROUP, zgodnie z przepisani Ustawy 78-17 z 6 stycznia 1978 roku, zwanej Ustawą w sprawie informatyki i swobód.

Użytkownik może skorzystać ze swego prawa za pomocą dostępnego na stronie REZULTEO™ TRANSPORT formularza kontaktowego bądź drogą pocztową pod adresem:

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP 42, quai Rambaud 69002 LYON

 

3.2. Dane profesjonalistów branży

Wszystkie firmy z branży oponiarskiej przedstawione w Witrynie REZULTEO™ TRANSPORT posiadają prawo do poprawiania, modyfikacji oraz usuwania swoich danych. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy złożyć pisemną prośbę na adres LIZEO ONLINE MEDIA GROUP lub też drogą elektroniczną: unsubscribe-pos@lizeo-group.com

 

Paragraf 4: Biuletyn oraz wysyłanie kwestionariuszy i sondaży 

REZULTEO™ TRANSPORT zastrzega sobie prawo do przekazywania Użytkownikom zapytań drogą e-mailową oraz biuletynów umożliwiających dostęp treści o charakterze informacyjnym. REZULTEO™ TRANSPORT może także przesyłać Użytkownikowi, który wyraził na to zgodę, kwestionariusze związane z ankietami lub sondażami na różne tematy związane z ogumieniem oraz motoryzacją.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać biuletynu lub linków pozwalających odpowiadać na kwestionariusze i sondaże, może wypisać się w dowolnym momencie klikając link rezygnacji z biuletynu w stopce e-maila, który przekieruje go do formularza kontaktowego portalu REZULTEO TRANSPORT.

 

Paragraf 5: Pliki cookies (ciasteczka) 

Na komputerze Użytkownika mogą być instalowane pliki cookies w celu zwiększenia jego komfortu podczas nawigacji oraz korzystania z witryny. Jednakże, kiedy Użytkownik klika w linki przekierowujące na strony Sprzedawców lub partnerów, one także mogą umieszczać pliki cookies w pamięci przeglądarki. W takim wypadku, „ciasteczka” nie służą do identyfikacji Użytkownika, lecz jedynie do identyfikacji źródła pochodzenia jego wizyty, którym jest portal REZULTEO™ TRANSPORT.

Informacje zbierane za pomocą plików cookies nie są zestawiane z danymi zebranymi przez portal REZULTEO™ TRANSPORT na temat Użytkownika oraz nie będą wykorzystywane do celów globalnych statystyk dotyczących odwiedzin na stronie.

Użytkownik, który nie życzy sobie, by informacje tego typu były przechowywane za pomocą plików cookies, może je usunąć z poziomu swojej przeglądarki. Użytkownik jest świadomy, że usunięcie tych plików może obniżyć wydajność działania oraz funkcjonalność Serwisu. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat plików cookies, proszę odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org/cookies.

Użytkownik dysponuje prawem informacji względem plików cookies, z którego może skorzystać kierując zapytanie do LIZEO ONLINE MEDIA GROUP za pośrednictwem formularza kontaktowego online dostępnego na stronie REZULTEO™ TRANSPORT bądź też drogą pocztową pod adresem:

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP 42, quai Rambaud 69002 LYON

 

5.1. Znaczniki nawigacyjne:

Użytkownik jest świadomy, że witryna REZULTEO™ TRANSPORT korzysta z usług w zakresie marketingu cyfrowego świadczonych przez firmę TRADEDOUBLER, która umieszcza pliki cookies na Twoim komputerze w celu umożliwienia działania programu afiliacyjnego.

Użytkownik jest świadomy, że witryna REZULTEO™ TRANSPORT wykorzystuje także znaczniki (Webtrekk) do odtworzenia drogi użytkownika na portalu REZULTEO™ TRANSPORT, nie identyfikując przy tym użytkownika.

REZULTEO™ TRANSPORT zapewnia monitorowanie oraz przechowywanie adresów IP w celu prawidłowego zarządzania systemem. REZULTEO™ TRANSPORT może wykorzystać znaczniki w celu optymalizacji badań statystycznych.

 

5.2. Ochrona danych z Google Analytics

Użytkownik jest świadomy faktu, że portal REZULTEO™ TRANSPORT korzysta z usług analitycznych Google Analytics świadczonych przez Google Inc. Usługa ta wykorzystuje dane generowane przez pliki cookies (głównie przez adres IP użytkownika) oraz przeznaczone do analizy korzystania z portalu REZULTEO™ TRANSPORT przez użytkowników w celu oceny wykorzystywania, a także tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla REZULTEO™ TRANSPORT oraz świadczenia innych usług związanych z działalnością witryny oraz używania Internetu. Dane te będą przekazywane do Google oraz przechowywane przez tę firmę na serwerach znajdujących się w USA. Google może przekazywać te dane stronom trzecim w razie wystąpienia prawnego obowiązku lub kiedy strony te przetwarzają dane na rzecz Google, w tym REZULTEO TRANSPORT. Google zobowiązuje się, by nie łączyć adresu IP użytkownika z wszelkimi innymi danym będącymi w posiadaniu Google.

Korzystając z witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google na warunkach oraz w celach określonych powyżej, a także potwierdza, że w pełni zapoznał się z kwestiami prawnymi związanymi z korzystaniem z serwisu Google Analytics.

 

Paragraf 6: Informacje dotyczące połączenia ze stroną 

Przy każdych odwiedzinach Witryny, serwery REZULTEO™ TRANSPORT rejestrują w sposób automatyczny informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika podczas łączenia się ze stroną. Logi serwerów mogą zawierać informacje dotyczące wyszukiwania w Witrynie, adresu IP, rodzaju przeglądarki, używanego języka oraz inne dane umożliwiające zidentyfikowanie przeglądarki Użytkownika.

Informacje te są wykorzystywane, by wykrywać i uniemożliwiać próby oszustw lub innych szkodliwych działań.

 

Paragraf 7: Dane osobowe oraz formalności dotyczące zgłoszenia do CNIL 

Zgodnie z francuską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978, witryny REZULTEO™, w tym również REZULTEO™ TRANSPORT, zostały zgłoszone do CNIL w dniu 2 listopada 2009, numer sprawy to 393129.

 

CZĘŚĆ IV: TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

Paragraf 1: Użytkownik ma możliwość zamieszczania oraz edytowania uwag, komentarzy i ocen w portalu REZULTEO™ TRANSPORT (forum). 

Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za przesłane i opublikowane treści w witrynie REZULTEO™ TRANSPORT. Zabronione jest powielanie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem portalu REZULTEO™ TRANSPORT treści chronionych prawem autorskim lub prawami własności intelektualnej bez uprzedniego uzyskania zgody posiadacza tych praw.

Informacje dotyczące życia prywatnego osób trzecich oraz naruszające ich intymność nie mogą być publikowane, gdyż wiązać będzie się to z konsekwencjami dla Użytkownika.

REZULTEO™ TRANSPORT usunie wszelkie treści naruszające OWU zaakceptowane przez Użytkownika w wyniku korzystania z usług REZULTEO™ TRANSPORT, jak również wszelkie treści mogące naruszać prawa osób trzecich.

 

Paragraf 2: Pisząc na forum dyskusyjnym lub zadając pytanie publikowane na portalu REZULTEO™ TRANSPORT, Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać treści potencjalnie niezgodnych z prawem, obraźliwych, oczerniających, obscenicznych, dyskryminujących, zawierających groźby oraz / lub sprzecznych z duchem portalu REZULTEO™ TRANSPORT. 

Użytkownik jest świadomy, że treści zamieszczane przez internautów w reakcji na artykuły wyrażają wyłącznie ich osobiste opinie. REZULTEO™ TRANSPORT nie zamierza wyrażać aprobaty ani dezaprobaty względem tych komentarzy oraz nie może odpowiadać za ich treść, jako że nie jest autorem wpisów.

REZULTEO™ TRANSPORT zobowiązuje się zastosować wszelkie dostępne środki, by usunąć wszelkie treści, które są niewłaściwe lub niezgodne z elementarnymi zasadami OWU oraz Kodeksu LIZEO ONLINE MEDIA GROUP.

Użytkownik zezwala REZULTEO™ TRANSPORT moderować, modyfikować, przemieszczać lub usuwać swoją wiadomość bądź pytanie, bez względu na przyczynę i warunki.

REZULTEO™ TRANSPORT może zastrzec sobie możliwość wykluczenia z forów dyskusyjnych każdego Użytkownika, który nie przestrzega OWU oraz kodeksu REZULTEO TRANSPORT.

 

CZEŚĆ V: PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Całość Witryny REZULTEO™ TRANSPORT, jej tożsamość wizualna oraz marka zastrzeżona REZULTEO™ TRANSPORT stanowią wyłączną własność LIZEO ONLINE MEDIA GROUP oraz są chronione obowiązującym prawem własności intelektualnej bądź innymi mającymi zastosowanie przepisami.

REZULTEO TRANSPORT® jest marką zastrzeżoną, która nie może być wykorzystywana bez uprzedniej i wyraźnej zgody ze strony LIZEO ONLINE MEDIA GROUP.

Wszystkie elementy witryny REZULTEO™ TRANSPORT, szczególnie jej treści, ilustracje, struktura, treść redakcyjna, komentarze, zdjęcia, obrazy, dźwięki i filmy oraz organizacja treści są chronione prawami autorskimi oraz nie mogą być wykorzystywane, w całości ani częściowo, bez uprzedniej i wyraźnej zgody ze strony LIZEO ONLINE MEDIA GROUP.

Takie same zakazy obejmują treści, włącznie z reklamami oraz informacjami przedstawianymi w Witrynie przez reklamodawców lub Partnerów, które mogą podlegać ochronie na podstawie praw autorskich, prawa do ochrony marek, prawa patentowego lub wszelkich innych obowiązujących praw.

Treść portalu REZULTEO™ TRANSPORT jest traktowana jako baza danych, w związku z czym korzysta z ochrony na podstawie paragrafów L341-1 oraz L342-1 Kodeksu własności intelektualnej.

Treści portalu REZULTEO™ TRANSPORT oraz połączone dane techniczne i handlowe są wynikiem inwestycji materialnych, finansowych i ludzkich poczynionych przez firmę LIZEO ONLINE MEDIA GROUP.

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP nie wyraża zgody na ekstrakcję oraz ponowne wykorzystanie, jakościowe lub ilościowe, bazy danych REZULTEO™ TRANSPORT

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP nie wyraża zgody na wielokrotną i systematyczną ekstrakcję części, istotnych lub nie, bazy danych REZULTEO™ TRANSPORT, w celu nielegalnego odtworzenia bazy danych REZULTEO™ TRANSPORT.

Część VI: GWARANCJE 

Portal REZULTEO™ TRANSPORT jest udostępniany Użytkownikowi „w stanie, w jakim jest” przez LIZEO ONLINE MEDIA GROUP, bez żadnych gwarancji w zakresie dostępności oraz treści udostępnianych za pośrednictwem Portal REZULTEO™ TRANSPORT na witrynach partnerów.

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP nie gwarantuje, że dostępne informacje są wolne od błędów lub nieścisłości.

Mimo to, LIZEO ONLINE MEDIA GROUP dokłada wszelkich starań, by weryfikować jakość, prawidłowość, bezpieczeństwo oraz dokładność informacji i danych udostępnianych w Witrynie REZULTEO™ TRANSPORT, a także by zapewnić jej prawidłowe działanie. Nie może jednak odpowiadać za ich niedokładność ani kompletność.

Część VII: ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Wydawca oraz autorzy portalu REZULTEO™ TRANSPORT nie mogą być pociągani do odpowiedzialności w wyniku błędów lub pominięć w rozpowszechnianych informacjach bądź też problemów technicznych napotkanych w witrynie lub na innych stronach, do których prowadzą hiperłącza z Witryny.

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP nie może odpowiadać za interpretację przez Użytkownika informacji obecnych w witrynie REZULTEO TRANSPORT.

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP nie może być pociągane do odpowiedzialności za ewentualne szkody w wyniku pobrania danych z witryny REZULTEO™ TRANSPORT

Pomimo wszelkich starań oraz podjętych środków, możliwe są błędy w danych technicznych i handlowych opon. Ewentualne różnice cenowe między portalem REZULTEO™ TRANSPORT oraz wybraną przez Użytkownika Stroną sprzedawcy, na którą zostanie przekierowany, nie wiążą się z odpowiedzialnością ze strony LIZEO ONLINE MEDIA GROUP.

Ceny oraz informacje dostarczane przez Stronę sprzedawcy mają pierwszeństwo przed danymi dostarczanymi przez REZULTEO™ TRANSPORT oraz są wiążące dla Użytkownika odwiedzającego Stronę sprzedawcy.

Część VIII : ODSZKODOWANIA 

Firma LIZEO ONLINE MEDIA GROUP nie może być pociągana do odpowiedzialności w wyniku prezentacji produktów oraz usług dostarczanych przez Witrynę handlową, w związku z zamówieniem lub wykorzystywaniem produktów od Sprzedawców współpracujących z portalem REZULTEO TRANSPORT.

Użytkownik zobowiązuje się do odszkodowania względem LIZEO ONLINE MEDIA GROUP, jak również jej spółek zależnych lub stowarzyszonych, przedstawicieli, pracowników, akcjonariuszy i partnerów, w wyniku wszelkich szkód, skarg lub żądań od stron trzecich wynikających z naruszenia przez Użytkownika OWU, praw innych osób lub dotyczących porządku publicznego.

 

Część IX: RÓŻNE 

Paragraf 1: Ochrona 

REZULTEO™ TRANSPORT zabrania Użytkownikom zbierana danych osobowych w Portalu (ze szczególnym uwzględnieniem adresów e-mail) oraz wykorzystywania tych adresów do celów pozyskiwania klientów. Tym samym, REZULTEO™ TRANSPORT zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu korzystania z Portalu w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz przestrzegania niniejszych OWU.

Paragraf 2: Akceptacja całości umowy 

Niniejsze warunki, włącznie z zobowiązaniem do przestrzegania zasad poufności oraz poszanowania prywatności, stanowią pełną treść umowy między Użytkownikiem oraz LIZEO ONLINE MEDIA GROUP w zakresie jej przedmiotu oraz anulują i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia w tym względzie, bez względu na ich formę.

 

Paragraf 3: Częściowa nieważność 

Jeśli jeden z warunków lub jedno z założeń niniejszych warunków okaże się nieprawidłowe, nieważne lub niemożliwe do zastosowania w danym przypadku, pozostałe klauzule niniejszej umowy zachowują ważność.

Paragraf 4: Brak rezygnacji 

Niewyegzekwowanie prawa ze strony LIZEO ONLINE MEDIA GROUP w zakresie jednego warunków niniejszej umowy nie wpływa w żaden sposób na prawo do roszczeń względem tego samego warunku w późniejszym czasie, za wyjątkiem wyraźnej i pisemnej rezygnacji ze strony LIZEO ONLINE MEDIA GROUP.

 

Paragraf 5: Obowiązujące prawo 

Niniejsza umowa będzie regulowana oraz interpretowana zgodnie z prawem francuskim.

 

Paragraf 6: Jurysdykcja

Wszelkie działania związane z niniejszą umową podlegają jurysdykcji sądów francuskich.

 

Paragraf 7: Język

Oryginalna francuska wersja niniejszej umowy mogła zostać przetłumaczona na inne języki. W razie niespójności lub niezgodności między wersją francuską oraz innymi językami, obowiązuje wyłącznie wersja w języku francuskim.

Ostatnia wersja: grudzień 2013