Nowe europejskie przepisy dotyczące etykietowania opon weszły w życie 1 listopada 2012 roku. Od tego dnia na wszystkich oponach do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej musi widnieć specjalna etykieta. Informuje ona konsumentów o osiągach opon w zakresie trzech kryteriów: efektywności energetycznej, drogi hamowania na mokrej nawierzchni oraz o poziomie zewnętrznego hałasu toczenia. Etykiety mają spełniać trzy główne cele: pomóc konsumentowi lepiej dokonać wyboru, poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zmniejszyć negatywne skutki oddziaływania opon na środowisko.

ZASADA DZIAŁANIA

Zbieranie i agregacja ogólnodostępnych danych z etykiet pochodzących ze stron internetowych oraz umieszczanie ich na stronach portalu Rezulteo w celach informacyjnych.

Dane umieszczane w razie braku oficjalnych wartości.

ŹRÓDŁA DANYCH

Źródłami danych są strony internetowe sprzedawców internetowych opon w Europie, którzy umieszczają dane z etykiet zgodnie z wymogami „Rozporządzenia (WE) 1222/2009 w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów“.

Szczegółowa lista źródeł wykorzystywanych do celu systemu punktacji MOBS jest dostępna na życzenie.

METODA OBLICZEŃ :

  • Etap 1 : Zbieranie danych umieszczonych na etykiecie każdej opony w źródłach danych.
  • Etap 2 : Zliczanie łącznej liczby źródeł danych zawierających dane z etykiet.
  • Etap 3 : Zliczanie liczby źródeł danych z etykiet dla każdej opony.
  • Etap 4 : Liczenie liczby różnych danych z etykiet dla każdej opony oraz źródła danych (etykiety X, Y, Z)
  • Etap 5 : Zastosowanie pierwszego filtra: opona musi być obecna w co najmniej 20% wszystkich źródeł danych z punktu 4.
  • Etap 6 : Zastosowanie drugiego filtra: najczęściej stosowana ocena (MOBS) musi odpowiadać co najmniej 80% łącznej ilości etykiet dla opony.

Maksymalna częstotliwość aktualizacji danych MOBS: co miesiąc.

PRZYKŁAD :

Na 100 obserwowanych stron (etap 4), próg ustalony w etapie 50 wyniesie 20.

PrzykładEtap 2Etap 3Etap 4Etap 5 i 6Wynik
Łącznie źródeł danychŹródła danych zawierające etykietyZaobserwowana wartość na etykietach Etykieta XZaobserwowana wartość na etykietach Etykieta YZaobserwowana wartość na etykietach Etykieta Z
11005045/504150/100 Zgodność z etapem 5 45/50 Zgodność z etapem 6Ogólnie spotykana wartość równa etykiecie X. Wyświetlanie ogólnie stwierdzanej wartości, ponieważ dwa warunki zostały spełnione.
21001814/181118/100, czyli 18 % Niezgodność z zasadą 20 % (etap 5)Brak wyświetlania ogólnie stwierdzanej wartości, ponieważ liczba źródeł wynosi poniżej 20%
310010075/100205100/100 Zgodność z etapem 5 75/100, czyli 75% 50/100 Niezgodność z etapem 6.Brak wyświetlania ogólnie stwierdzanej wartości, ponieważ liczba źródeł z etykietami X wynosi poniżej 80% obserwowanych źródeł etykiet.