Ciężarówki na autostradzie zimą Warunki pogodowe panujące zimą w poszczególnych krajach wymagają zastosowania określonego wyposażenia. - fot. ©: iStockphoto.com/rezulteo.com

Regulacje prawne dotyczące stosowania opon zimowych w poszczególnych krajach znacznie różnią się od siebie. Obowiązek stosowania opon zimowych może być uzależniony od warunków pogodowych, sygnalizacji lub mieć charakter sezonowy. Zanim przekroczymy granicę innego państwa niezbędne jest uzyskanie informacji o obowiązujących uwarunkowaniach prawnych w zakresie wyposażenia zimowego. Ten artykuł zawiera podsumowanie informacji o regulacjach prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

 

Dane przekazane przez portal Rezulteo mają charakter wyłącznie informacyjny. Portal Rezulteo nie może ponosić odpowiedzialności za zmiany porządku prawnego. Zalecamy każdemu kierowcy poruszającemu się poza granicami kraju uzyskanie informacji o obowiązującym porządku prawnym u przedstawicieli władz miejscowych.

 

Europa i prawo dotyczące wyposażenia zimowego

Mapa regulacji prawnych fot. ©: rezulteo

 

Wyposażenie zimowe w rozbiciu na kraje


Albania
Austria
Belgia
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Czarnogóra
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Kosowo
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdowa
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

 

 

Albania

 • Opony zimowe: nieobowiązkowe
 • Łańcuchy: obowiązkowe na kołach osi napędowych i kołach osi przyczep od 1 listopada do 30 kwietnia w niektórych regionach i na części dróg.
 • Opony z kolcami: zabronione.

 

Niemcy

 • Opony zimowe: obowiązkowe w warunkach zimowych na kołach osi napędowych. Opony z oznaczeniem M+S są uważane za wystarczające. Minimalna głębokość bieżnika opony to 1,6 mm na kołach wszystkich osi.
 • Łańcuchy: obowiązkowe na kołach osi napędowych, jeżeli wymagają tego znaki drogowe. Po zamontowaniu łańcuchów śniegowych prędkość maksymalna jest ograniczona do 50 km/h.
 • Opony z kolcami: zabronione z wyjątkiem trasy Kleines deutsches Eck.

 

Austria

 • Opony zimowe: obowiązkowe od 1 listopada do 15 kwietnia w przypadku pojazdów o masie powyżej 3,5 t oraz do 15 marca względem autobusów z przynajmniej 8 miejscami siedzącymi. Opony z oznaczeniem M+S są uważane za wystarczające i muszą być zamontowane przynajmniej na kołach osi napędowych. Minimalna głębokość bieżnika to 5 mm dla opon diagonalnych oraz 4 mm dla opon radialnych.
 • Łańcuchy: obowiązkowe w pojeździe. Występują ograniczenia dla autobusów. Stosowanie jest obowiązkowe przynajmniej na dwóch kołach osi napędowych, jeżeli wymagają tego znaki drogowe, od 1 listopada do 15 kwietnia. Łańcuchy są zabronione na roztopionym śniegu.
 • Opony z kolcami: zabronione.

 

Belgia

 • Opony zimowe: nieobowiązkowe, ale wymagana jest symetria montażu opon zimowych. Opony M+S są uważane za wystarczające, a minimalna głębokość rzeźby bieżnika wynosi 2 mm.
 • Łańcuchy: dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.
 • Opony z kolcami: zabronione.

 

Białoruś

 • Opony zimowe: nieobowiązkowe
 • Łańcuchy: dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.
 • Opony z kolcami: dozwolone.

 

Bośnia i Hercegowina

 • Opony zimowe: obowiązkowe od 15 listopada do 15 kwietnia. Należy zastosowań opony z oznaczeniem 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), a minimalna głębokość bieżnika to 4 mm.
 • Łańcuchy: obowiązkowe na pokładzie pojazdu i stosowane przynajmniej na 2 kołach osi napędzanych od 15 listopada do 15 kwietnia.
 • Opony z kolcami: zabronione.
 • Inne informacje: od 15 listopada do 15 kwietnia obowiązkowe jest przewożenie łopaty do odśnieżania.

 

Bułgaria

 • Opony zimowe: nieobowiązkowe, a minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1,6 mm.
 • Łańcuchy: para łańcuchów obowiązkowo w pojeździe od 1 listopada do 31 marca. Używanie łańcuchów jest obowiązkowe, jeśli wymagają tego znaki drogowe. Muszą być zamontowane przynajmniej na zespole jezdnym osi napędowej.
 • Opony z kolcami: zabronione.

 

Chorwacja

 • Opony zimowe: obowiązkowe na kołach osi napędowych w warunkach zimowych. Opony M+S są uważane za wystarczające, a minimalna głębokość rzeźby bieżnika wynosi 4 mm.
 • Łańcuchy: dozwolone na kołach osi napędowych z oponami letnimi (minimalna głębokość bieżnika: 4 mm).
 • Opony z kolcami: zabronione. 

 

Dania

 • Opony zimowe: nieobowiązkowe. Opony zimowe muszą być montowane na kołach tej samej osi, a minimalna głębokość bieżnika wynosi 1 mm.
 • Łańcuchy: dozwolone na drogach pokrytych śniegiem.
 • Opony z kolcami: dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia. Opony z kolcami muszą być montowane na kołach wszystkich osi.

 

  Hiszpania

  • Opony zimowe: nieobowiązkowe. Stosowanie opon z oznaczeniem M+S jest obowiązkowe, jeżeli wymagają tego znaki drogowe lub przepisy lokalne.
  • Łańcuchy: obowiązkowe, jeżeli wymagają tego znaki drogowe lub przepisy lokalne.
  • Opony z kolcami: dozwolone.

   

  Estonia

  • Opony zimowe: nieobowiązkowe.
  • Łańcuchy: dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.
  • Opony z kolcami: dozwolone od 15 października do 31 marca. Okres ten może zostać przedłużony i trwać od 1 października do 30 kwietnia na niektórych drogach i w niektórych warunkach klimatycznych.

   

   Finlandia

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe, minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1,6 mm.
   • Łańcuchy: dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.
   • Opony z kolcami:  dozwolone od 1 listopada do Poniedziałku Wielkanocnego w zależności od warunków klimatycznych. Średnią długość kolców ustala się na 1,5 mm, a liczba kolców nie może przekraczać 150 sztuk na oponę. Po zamontowaniu opon z kolcami prędkość maksymalna jest ograniczona do 80 km/h.

    

   Francja

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe, wyjątki oznaczane znakami drogowymi. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1 mm.
   • Łańcuchy: obowiązkowe, jeśli wymagają tego znaki drogowe.
   •  Opony z kolcami: niedozwolone w samochodach o masie powyżej 3,5 tony, z wyjątkiem niektórych rodzajów pojazdów, jak na przykład pojazdy ratownicze, służące do transportu towarów nietrwałych lub niebezpiecznych lub maszyny odśnieżające. Poruszanie się takimi pojazdami wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia, wydawanego przez prefekturę, którego warunki określone są przez Ministerstwo Transportu.

    

   Grecja

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe, minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1,6 mm.
   • Łańcuchy: dozwolone w niektórych warunkach klimatycznych.

    

   Wielka Brytania

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe, minimalna głębokość rzeźby bieżnika na kołach wszystkich osi to 1 mm.
   • Łańcuchy: dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.
   • Opony z kolcami: dozwolone, o ile nie powodują uszkodzeń nawierzchni drogi.

    

   Węgry

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe. Minimalna głębokość bieżnika: 
    - 1,6 mm, jeśli całkowita średnica opony nie przekracza 0,75 m.
    - 3 mm, jeśli całkowita średnica opony przekracza 0,75 m.
   • Łańcuchy: dozwolone na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem, należy zamontować je przynajmniej na kołach osi napędzanej. Po zamontowaniu łańcuchów prędkość maksymalna jest ograniczona do 50 km/h.
   • Opony z kolcami: zabronione.

    

   Irlandia

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe, minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1,6 mm.
   • Łańcuchy: dozwolone, o ile nie powodują uszkodzeń nawierzchni drogi.
   • Opony z kolcami: dozwolone, o ile nie powodują uszkodzeń nawierzchni drogi.

    

   Islandia

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe, minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1 mm.
   • Łańcuchy: dozwolone na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem, o ile nie powodują uszkodzeń nawierzchni drogi.
   • Opony z kolcami: dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia. Okres może ulec wydłużeniu w zależności od warunków klimatycznych. W razie montażu opon z kolcami długość kolców nie może przekraczać 1,7 mm ponad oponę, a ich masa nie może przekraczać 3 g.

    

   Włochy

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe, wyjątki oznaczane znakami drogowymi. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1,6 mm.
   • Łańcuchy: para łańcuchów obowiązkowo w pojeździe. Obowiązkowe, jeśli wymagają tego znaki drogowe.
   • Opony z kolcami: zabronione.

    

   Kosowo

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe
   • Łańcuchy: obowiązkowe na kołach osi napędowych, jeżeli wymagają tego znaki drogowe lub w warunkach zimowych.
   • Opony z kolcami: zabronione.

    

   Łotwa

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe
   • Łańcuchy: dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.
   • Opony z kolcami: dozwolone od 1 października do 1 maja.

    

   Liechtenstein

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe
   • Łańcuchy: obowiązkowe, jeśli wymagają tego znaki drogowe.
   • Opony z kolcami: dozwolone od 15 listopada do 15 kwietnia. Po zamontowaniu opon z kolcami prędkość maksymalna jest ograniczona do 80 km/h. Opony tego rodzaju należy zamontować na kołach wszystkich osi i poinformować o tym, przyklejając na pojazd naklejkę. Ich zastosowanie jest niedozwolone na autostradzie.

    

   Litwa

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe
   • Łańcuchy: dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.
   • Opony z kolcami: dozwolone od 1 października do 1 kwietnia.

    

   Luksemburg

   • Opony zimowe: obowiązkowe w warunkach zimowych na kołach wszystkich osi napędowych. Opony z oznaczeniem M+S są uważane za wystarczające. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1,6 mm.
   • Łańcuchy: dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.
   • Opony z kolcami: zabronione.

    

   Malta

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe.
   • Łańcuchy: nieobowiązkowe.
   • Opony z kolcami: brak regulacji prawnych.

    

   Macedonia

   • Opony zimowe: Opony z oznaczeniem 3PMSF są obowiązkowe na kołach wszystkich osi od 15 listopada do 15 marca, a minimalna głębokość bieżnika wynosi 6 mm.
   • Łańcuchy: obowiązkowo w pojeździe od 15 października do 15 marca. Dopuszczalny jest montaż łańcuchów na kołach osi napędowych wyposażonych w opony letnie (minimalna głębokość bieżnika wynosi 4 mm) zamiast montażu opon zimowych.
   • Opony z kolcami: zabronione.
   • Inne informacje: obowiązkowe jest przewożenie łopaty do odśnieżania.

    

   Mołdawia

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe.
   • Łańcuchy: nieobowiązkowe.
   • Opony z kolcami: brak regulacji prawnych.

    

   Czarnogóra

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe.
   • Łańcuchy: dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.
   • Opony z kolcami: zabronione.

    

   Norwegia

   • Opony zimowe: obowiązkowe od 15 listopada do 31 marca. W regionach Nordland, Troms i Finnmark od 15 października do 30 kwietnia obowiązuje minimalna głębokość bieżnika opon zimowych wynosząca 5 mm. W pozostałych regionach minimalna głębokość bieżnika powinna wynosić 5 mm od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy.
   • Łańcuchy: dopuszczalne przez cały rok w warunkach zaśnieżenia i gołoledzi. Obowiązkowe w pojeździe w okresie zimowym.
   • Opony z kolcami: dozwolone od 15 października do 30 kwietnia w regionach Nordland, Troms i Finnmark oraz od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy w pozostałych regionach. Opony z kolcami muszą być montowane na kołach tej samej osi. W przypadku montażu bliźniaczego wystarczy zamontować opony z kolcami na dwóch kołach.

    

   Holandia

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1,6 mm.
   • Łańcuchy: zabronione.
   • Opony z kolcami: zabronione.

    

   Polska

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1,6 mm.
   • Łańcuchy: dozwolone na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem; obowiązkowe, jeśli wymagają tego znaki drogowe.
   • Opony z kolcami: zabronione.

    

   Portugalia

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1 mm.
   • Łańcuchy: obowiązkowe na kołach osi napędzanych, jeżeli wymagają tego znaki drogowe.
   • Opony z kolcami: zabronione.

    

   Czechy

   • Opony zimowe: obowiązkowe na kołach osi napędowych w przypadku opadów śniegu lub jeżeli wymagają tego znaki drogowe od 1 listopada do 31 marca. Opony z oznaczeniem M+S są uważane za wystarczające. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 6 mm na kołach osi napędowych i 4 mm na kołach pozostałych osi.
   • Łańcuchy: dozwolone na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem; obowiązkowe, jeśli wymagają tego znaki drogowe. Muszą być zamontowane przynajmniej na jednej osi. Po zamontowaniu łańcuchów śniegowych prędkość maksymalna jest ograniczona do 50 km/h. Użytkowanie opon tego typu na autostradach jest zakazane.
   • Opony z kolcami: zabronione.

    

   Rumunia

   • Opony zimowe: obowiązkowe w warunkach zimowych na kołach osi napędowej od 1 listopada do 31 marca. Opony z oznaczeniem M+S są uważane za wystarczające. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 2 mm.
   • Łańcuchy: dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem. obowiązkowe w pojeździe. montaż obowiązkowy na kołach osi napędowych, jeżeli wymagają tego znaki drogowe.
   • Opony z kolcami: zabronione.
   • Inne informacje: obowiązkowe jest przewożenie łopaty do odśnieżania.

    

   Rosja

   • Opony zimowe: obowiązkowe na kołach wszystkich osi od 1 grudnia do 28 lutego (okres ten może zostać wydłużony w poszczególnych regionach). Opony z oznaczeniem M+S są uważane za wystarczające.
   • Łańcuchy: dozwolone.
   • Opony z kolcami: dozwolone od września do maja. Opony z kolcami muszą być montowane na kołach wszystkich osi.

    

   Serbia

   • Opony zimowe: obowiązkowe w warunkach zimowych na kołach osi napędowej od 1 listopada do 1 kwietnia. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 3 mm na kołach osi napędowych i 4 mm na kołach pozostałych osi. Opony z oznaczeniem M+S są uważane za wystarczające.
   • Łańcuchy: dozwolone.
   • Opony z kolcami: zabronione.
   • Inne informacje: obowiązkowe jest przewożenie łopaty do odśnieżania.

    

   Słowacja

   • Opony zimowe: obowiązkowe przynajmniej na kołach osi napędowej od 15 listopada do 31 marca. Opony z oznaczeniem M+S są uważane za wystarczające. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 3 mm.
   • Łańcuchy: obowiązkowe w pojeździe. Montaż obowiązkowy, jeżeli wymagają tego znaki drogowe lub w warunkach zimowych.
   • Opony z kolcami: zabronione.

    

   Słowenia

   • Opony zimowe: obowiązkowe na kołach osi napędzanej od 15 listopada do 15 marca. Opony z oznaczeniem M+S są uważane za wystarczające. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 3 mm.
   • Łańcuchy: dozwolone na kołach osi napędowych z oponami letnimi (minimalna głębokość bieżnika: 3 mm).
   • Opony z kolcami: zabronione.
   • Inne informacje: obowiązkowe jest przewożenie łopaty do odśnieżania.

    

   Szwecja

   • Opony zimowe: obowiązkowe od 1 grudnia do 31 marca na kołach osi napędzanej. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 5 mm na kołach osi napędowej i kierowanej.
   • Łańcuchy: dozwolone.
   • Opony z kolcami: dozwolone od 1 października do 15 kwietnia. Okres może ulec wydłużeniu w zależności od warunków klimatycznych. Opony z kolcami muszą być montowane na kołach tej samej osi. Liczba kolców na jednej oponie nie może przekroczyć 150 sztuk.

    

   Szwajcaria

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 1,6 mm.
   • Łańcuchy: obowiązkowe, jeśli wymagają tego znaki drogowe lub władze.
   • Opony z kolcami: zabronione.
   • Inne informacje: pojazdy zagraniczne podlegają regulacjom obowiązującym w ich krajach pochodzenia w zakresie wyposażenia zimowego. W przypadku zatamowania ruchu ze względu na niewłaściwe wyposażenie zimowe pojazdy obcokrajowców mogą zostać spisane.

    

   Turcja

   • Opony zimowe: obowiązkowe od 1 grudnia do 1 kwietnia. Okres ten może zostać wydłużony o miesiąc z uwagi na warunki pogodowe. Opony z oznaczeniem M+S są uważane za wystarczające. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika to 4 mm.
   • Łańcuchy: obowiązkowe w pojeździe. dozwolone na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.
   • Opony z kolcami: dozwolone na drogach pokrytych śniegiem i/lub lodem.

    

   Ukraina

   • Opony zimowe: nieobowiązkowe.
   • Łańcuchy: dozwolone na drogach pokrytych śniegiem.
   • Opony z kolcami: dozwolone. W razie montażu opon z kolcami zabrania się montażu różnych opon (z kolcami i bez) na tej samej osi. 

    

   Powrót do listy krajów

   Wymieniono w tym artykule

   Dowiedz się więcej na ten temat

   Prawo: wspólne zasady obowiązujące w Europie oraz... wyjątki

   Przepisy prawne

   Prawo dotyczące opon do samochodów ciężarowych zależy głównie od norm i przepisów europejskich. Roz ...

   Czytaj›