Koncepcja i produkcja opon - Jak produkuje się opony?

Jak produkuje się opony?

Opony i technologia

Nawet jeśli na to nie wygląda, opona jest produktem wysokiej technologii, a nie tylko zwykłym odlewem

Opony na łańcuchu produkcji Opona jest produktem wytwarzanym w sposób bardzo techniczny ! - fot. © : iStockphoto.com/rezulteo.com

Opona jest skomplikowanym połączeniem niemal 200 różnych elementów! Jej produkcja wymaga wielu różnych surowców: gumy naturalnej i syntetycznej, metalowych kordów, włókien tekstylnych i przeróżnych środków pomocniczych.

Mieszanka

W produkcji opon stosuje się ponad 30 rodzajów kauczuku naturalnego i syntetycznego, każdy o innych właściwościach. Są one mieszane w olbrzymich mieszalnikach aż do uzyskania gładkiej i jednorodnej masy. Rodzaje gumy zastosowane w mieszance decydują o takich parametrach opony, jak elastyczność, przyczepność czy wytrzymałość.

 

Łączenie elementów opony

Łączenie poszczególnych elementów opony przebiega na obrotowym bębnie, na którym odbywa się nakładanie kolejnych warstw materiałów. Oto najważniejsze etapy tego procesu.

Nakładanie warstwy uszczelniającej

Jako pierwsza nakładana jest na bęben warstwa uszczelniająca z nieprzepuszczającego powietrza kauczuku syntetycznego. We współczesnych oponach zastępuje ona dętkę.

Nakładanie warstwy karkasu

Następnie dodawany jest szkielet zbudowany z kordów tekstylnych lub metalowych powleczonych kauczukiem. Ta siatka stanowić będzie promienistą armaturę wokół opony. To karkas radialny.

Nakładanie drutówki

Teraz kolej na dwie obręcze z kordów metalowych, po jednej i drugiej stronie. To tak zwana drutówka. To ona utrzymuje oponę na obręczy koła, zapewniając jednocześnie szczelność. Następnie warstwa karkasu nawijana jest na drutówkę, w celu zapewnienia jej mocowania.

Zakładanie boków

 Potem przychodzi czas na kolejne warstwy. Boki opony wykonane są z gumy elastycznej i wytrzymałej, absorbującej energię i chroniącej przed uderzeniami bocznymi. Na bokach umieszczane są oznaczenia opon.

Nadawanie kształtu oponie

Następnie oponie nadawany jest kształt poprzez pompowanie środkowej części bębna.

Wzmacnianie szczytu

Teraz czas na nałożenie dwóch warstw na szczyt opony. Warstwy te, uzbrojone ułożonymi ukośnie metalowymi drutami tworzą z karkasem opony misterną sieć nieodkształcających się trójkątów.

Nakładanie bieżnika

Wreszcie nakłada się bieżnik, część opony będącą w bezpośrednim kontakcie z podłożem.

 

Wulkanizacja

Surowa opona jest następnie umieszczana w formie do wygrzewania, na której ściankach znajdują się rzeźba i oznaczenia mające znaleźć się na oponie. W środku formy znajduje się membrana wypełniona gorącą wodą pod ciśnieniem, która dociska wciąż plastyczne tworzywo do ścianek formy. Pod wpływem ciepła rozpoczyna się wygrzewanie. Wzrost temperatury do 150° wywołuje zjawisko wulkanizacji kauczuku: wchodząca w skład mieszanki siarka tworzy połączenia między łańcuchami polimerów. W ten sposób mieszanka przechodzi ze stanu plastycznego w stan sprężysty.

Kontrola

Po opuszczeniu formy do wygrzewania opona poddawana jest kontroli. Wykrywaniem usterek zajmują się inspektorzy lub specjalistyczne maszyny. Opony są również losowo wybierane z taśmy produkcyjnej i prześwietlane promieniami rentgenowskimi. Jeśli opona wykaże najmniejszą wadę, nawet drobny defekt, jest odrzucana.

Źródło: Film Michelin "Produkcja opon"


Opona w liczbach

1,1 miliarda: światowa produkcja opon do samochodów osobowych (2008)

127 miliardów: wartość światowego rynku opon, w dolarach (2007)

72%: udział w rynku opon na wymianę

49%: skonsolidowany udział w rynku 3 liderów – Michelin, Bridgestone i Goodyear

(Źródła: Tire Business, Michelin Factbook)