Porady praktyczne do etykiet na opony - Porównywanie osiągów opon dzięki etykiecie

Porównywanie osiągów opon dzięki etykiecie

Etykiety na opony: przewodnik Mateusz

Etykiety umożliwią konsumentowi porównanie opon w oparciu o inne kryteria niż marka czy cena. Warto jednak znać różnicę między dwiema klasami osiągów w zakresie drogi hamowania lub zużycia paliwa.

Porównaj osiągi za pomocą etykiet Porównanie osiągów opon za pomocą etykiet na opony - fot. © : Rezulteo

Jednym z celów wprowadzania etykiet na opony było zapewnienie klientowi lepszego dostępu do informacji, by mógł kierować się przy zakupie innymi kryteriami niż tylko ceną. Wprowadzony w całej UE system powinien sprawić, że kierowcy będą kupować bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne opony.

Etykieta zawiera ocenę klasy opony w oparciu o trzy kryteria: wydajność energetyczną, hamowanie na mokrej nawierzchni oraz zewnętrzny hałas toczenia. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek na temat rozpoznawania różnic między poszczególnymi ocenami dla każdego kryterium.

Wydajność energetyczna

Wpływ opony na zużycie paliwa jest oceniany na podstawie oporu toczenia. Etykieta wskazuje, za pomocą litery i koloru, klasę oporu toczenia, do której należy opona. Różnica między oponami z oceną A oraz G jest naprawdę znacząca.

Jeśli chodzi o zużycie paliwa, odpowiada ona 0,5 l/100 km, czyli 80 litrom paliwa rocznie (zakładając przebieg 15 000 km rocznie).

W przypadku emisji CO2, różnica między ocenami A i G odpowiada emisji 12 g/km, czyli 0,18 tony CO2 rocznie (przy takich samych założeniach). Dla porównania, projekt podatku od dużej ilości spalin na rok 2013 zakłada ustalenie progu, od którego ma być płacony, na 135 g/km.

>> Przeprowadź symulację różnicy zużycia paliwa oraz CO2

Hamowanie na mokrej nawierzchni

Jeśli chodzi o kryterium hamowania na mokrej drodze, klasę opony definiuje się przez porównanie wyników testu z oponą referencyjną.

Różnica między klasą A i F (klasa G nie jest używana) odpowiada odległości 18 metrów dla samochodu jadącego z prędkością 80 km/h, czyli jest równa długości 4 aut.

>> Przeprowadź symulację dla drogi hamowania

Zewnętrzny hałas toczenia

Klasę opony określa się porównując wynik testów z wartością referencyjną, która zależy od typu opony i jej rozmiarów. Wartość referencyjna zostanie obniżona przed rokiem 2016.

Różnica osiągów między dwiema klasami hałasu odpowiada 3 dB, co oznacza wzrost lub spadek poziomu hałasu o połowę.

1 fala: dobry wynik. Poziom hałasu toczenia wynosi co najmniej 3 dB poniżej przyszłej normy.

2 fale: przeciętny wynik. Poziom hałasu toczenia odpowiada przyszłej normie.

3 fale: słaby wynik. Poziom hałasu toczenia odpowiada obecnej normie, lecz przekracza wartość, która będzie obowiązywała od roku 2016.

>> Przeprowadź symulację różnicy w hałasie toczenia

Od 1 listopada 2014, zabroniona jest sprzedaż i wprowadzenie do użytku opon z ocenami G za efektywność energetyczną oraz F za hamowanie na mokrej nawierzchni. Te opony, które zostały wyprodukowane przed 1 listopada 2014 mogą być jednak sprzedawane do 30 miesięcy od dnia wejścia ustawy, czyli do 1 maja 2017. Zobacz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r., rozdział III, artykuł 13, paragraf 5.

Przeczytaj również

>> Etykieta nie mówi wszystkiego