Porady praktyczne do etykiet na opony - Etykieta nie mówi wszystkiego

Etykieta nie mówi wszystkiego

Etykiety na opony: przewodnik Mateusz

Europejski system etykietowania opon opiera się o trzy kryteria: opór toczenia, hamowanie na mokrej nawierzchni oraz zewnętrzny hałas toczenia. To duży krok do przodu, jeśli chodzi o zapewnienie klientom dostępu do informacji. Aby jednak uzyskać bardziej dokładną wizję osiągów opony, należy wziąć pod uwagę także inne czynniki, takie jak wytrzymałość na zużycie oraz hamowanie na suchej nawierzchni.

Prezentcja kryteriów etykietowania Czy europejskie etykiety na opony zawierają wszystkie informacje? - fot. © : Rezulteo

Pomimo swojego kluczowego znaczenia dla bezpieczeństwa i zużycia paliwa, opona jest nadal uważana przez większość kierowców za umiarkowanie istotny element wyposażenia. Wymianę opon powierzamy najczęściej swemu mechanikowi lub też korzystamy z aktualnej w danym tygodniu promocji, nie poświęcając przy tym zbyt wiele czasu na porównanie osiągów produktów.

Wprowadzenie europejskiego systemu etykietowania opon w miejscach sprzedaży ma właśnie na celu zmianę tej sytuacji. Dzięki ocenom osiągów opon w oparciu o trzy kryteria – opór toczenia, hamowanie na mokrej drodze i zewnętrzny hałas toczenia – konsument będzie w stanie samodzielnie porównać różne modele opon, zgodnie ze swoimi potrzebami oraz budżetem. 

 

15 kryteriów w testach zamieszczonych w prasie motoryzacyjnej

Wprowadzenie etykiet stanowi ogromny postęp w zakresie łatwiejszego dostępu klienta do informacji. Jednakże do precyzyjnej oceny rzeczywistych osiągów opon potrzebujemy też innych kryteriów. Magazyny poświęcone motoryzacji oraz producenci często nam o tym przypominają.

Prasa specjalistyczna publikuje testy ogumienia w oparciu o piętnaście różnych kryteriów. Producenci natomiast badają nawet 50 różnych właściwości opony do oceny osiągów swoich prototypów.

Jakie zatem kryteria należy brać pod uwagę podczas wymiany opon oprócz tych, które znajdują się na etykiecie? Oto trzy inne cechy, które są uważane za istotne przez większość producentów:

  • Wytrzymałość na zużycie Jest to drugie, po oporze toczenia, kryterium, jeśli chodzi o koszty oraz wpływ na środowisko naturalne. Opona, która zużywa się powoli i w sposób równomierny, wystarcza nawet na rok dłużej niż mniej odporny model.
  • Przyczepność na zakręcie Ten czynnik ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa. Według badań przeprowadzonych w katedrze wypadkoznawstwa na uniwersytecie w Dreźnie, 25% wypadków ma miejsce na zakrętach.
  • Hamowanie na suchej nawierzchni. Wbrew powszechniej opinii, 70% wypadków ma miejsce właśnie na suchych drogach, jak twierdzą eksperci z uniwersytetu w Dreźnie. Dlatego też warto wziąć pod uwagę także to kryterium oprócz tych z europejskiego systemu etykietowania.

Oczywiście, nie zaszkodziłoby zwrócić uwagę też na inne interesujące właściwości opony: odporność na poślizg hydrodynamiczny, stabilność przy wysokiej prędkości, reaktywność na suchej drodze, pochłanianie energii wstrząsów na nierównej drodze... 

 

13 kryteriów według Rezulteo 

W jaki sposób uzyskać informacje na temat osiągów, których nie zawiera nowa etykieta?

Na pewno warto zapoznać się z wynikami testów realizowanych przez niezależne laboratoria badawcze (TÜV SÜD, Adac…) dla prasy samochodowej lub klubów motoryzacyjnych.

Można także przejrzeć karty opisu opon na naszej stronie (zakładka Testy opon). Aby zapewnić Państwu jak najbardziej kompletne informacje, opracowaliśmy specjalny system ocen osiągów opon oparty o testy publikowane w europejskiej prasie motoryzacyjnej. Nasz algorytm zbiera i zestawia wyniki testów, stosując 9 kryteriów dla opon letnich i 13 dla zimowych. To dobry powód, by przygotować się do zakupu właśnie na stronie Rezulteo!

Osiągi oponyfot. © : Rezulteo

Osiągi opon przedstawione na stronie Rezulteo