Praktyczny przewodnik po zakupie opon - Jak przechowywać opony poza sezonem użytkowania?

Jak przechowywać opony poza sezonem użytkowania?

Dbamy o opony

Aby utrzymać potencjał swoich opon zimowych lub letnich, należy przechowywać je w dobrych warunkach do kolejnej zmiany sezonu. Praktycznym rozwiązaniem jest też powierzenie ich serwisowi, który proponuje hotel dla opon.

Przechowywanie opon Jak zapewnić oponom odpowiednie warunki przechowywania przed kolejnym sezonem? - fot. © : All Rights Reserved

Guma jest mało odporna na starzenie. Jeśli jej się odpowiednio nie konserwuje, twardnieje i pęka. Podajemy zasady właściwego przechowywania opon poza sezonem ich użytkowania.

  • Przechowuj opony w pomieszczeniu dobrze przewietrzanym, suchym, o umiarkowanej temperaturze (od 10 do 25°C), nie narażając ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i niekorzystnych warunków meteorologicznych.
  • Należy trzymać je z dala od wszelkich środków chemicznych, rozpuszczalników lub substancji ropopochodnych, które mogłyby zmienić właściwości gumy.
  • Opony na obręczy składujemy w inny sposób, niż opony bez obręczy : pamiętaj o tym!

 

Przechowywanie wraz z obręczą

 

PL Przechowywanie oponfot. © : rezulteo

 

Przechowywanie bez obręczy

 

PL Przechowywanie opon 2fot. © : rezulteo

 

Źródło: Michelin.fr

Hotel dla opon

Jeżeli nie dysponujesz miejscem do odpowiedniego przechowywania opon zimowych lub letnich, możesz je powierzyć warsztatowi, który proponuje usługę przechowywania opon do następnego sezonu. Ceny wahają się od 50 do 100 zł za 4 opony.