Praktyczny przewodnik po zakupie opon - Co ile lat należy wymieniać opony?

Co ile lat należy wymieniać opony?

Dbamy o opony Łukasz

Opona stanowi element wyposażenia, który zużywa się nie tylko podczas jazdy. Z upływem lat, jej części składowe starzeją się, a osiągi ulegają stopniowej degradacji. Dlatego też większość producentów zaleca kierowcom sprawdzanie opon raz w roku po pięciu latach użytkowania oraz ich wymianę po upływie 10 lat od daty produkcji.

Popękana opona Popękana opona - fot. © : Philboy - Caradisiac

Nie należy mylić zużycia opon z ich starzeniem się.

Opona składa się z licznych materiałów (różne rodzaje gumy, metalowe druty, włókna tekstylne…), od jakości których zależą osiągi opony.  Z czasem właściwości tych składników ulegają zmianie. Proces ten zależy od wielu czynników:

  • Warunki klimatyczne pomimo, że ogumienie powinno wytrzymywać duże wahania temperatury, będzie starzeć się szybciej w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu.
  • Warunki przechowywania: wilgotność, wentylacja, naświetlenie, temperatura, narażenie na działanie rozpuszczalników i inne czynniki składają się na warunki przechowywania, a więc i na żywotność opony. Nie wspominając nawet o sposobie przechowywania opon… 

  • Warunki użytkowania: żywotność opony zależeć będzie oczywiście od obciążenia, stylu jazdy (szybkość, przyśpieszanie, hamowanie itp.), a także od ciśnienia powietrza oraz jakości konserwacji...

W związku z tym trudno wskazać zalecany czas użytkowania opony.

Coroczna kontrola po pięciu latach

Najlepszym rozwiązaniem jest regularne sprawdzanie opon pod kątem uszkodzeń oraz oznak przedwczesnego zużycia lub starzenia: deformacji lub pęknięć na bieżniku, strefie barku lub bokach.

Mimo to, większość producentów zaleca coroczną kontrolę opon po pięciu latach użytkowania oraz wymianę opon starszych niż 10 lat, nawet jeśli nie osiągnęły jeszcze limitu zużycia przewidzianego przez prawo.