Porady praktyczne do etykiet na opony - Oznaczenia na oponach: jak porównywać osiągi?

Oznaczenia na oponach: jak porównywać osiągi?

Etykiety na opony Opublikowano 18-08-12 autor Mateusz

Litery oraz kolory na etykiecie opony wskazują na jej osiągi pod względem efektywności paliwowej, hamowania na mokrej nawierzchni oraz poziomu zewnętrznego hałasu. Co dokładnie oznaczają? Czego dotyczy zastosowana skala ocen? Jaka różnica między dwiema ocenami? Oto kilka użytecznych wskazówek, które pomogą wam w rozszyfrowaniu etykiet na oponach.

Etykiety na opony: kryteria fot. © : © Rezulteo

Efektywność energetyczna: wpływ opony na zużycie paliwa oraz emisję CO2 

Symbole de l'efficacité énergétique sur l'étiquettefot. © : Rezulteo
Opony odpowiadają za około 20% zużycia paliwa w pojeździe. Podczas jazdy opona deformuje się i rozprasza energię, wytwarzając tym samym siłę zwaną oporem toczenia. Im jest ona wyższa, tym więcej silnik musi zużyć paliwa, by ją pokonać, co przekłada się na wyższą emisję CO2.

Etykieta wskazuje klasę oporu toczenia danej opony. Różnica między oponami z oceną A oraz G będzie znaczna.

• Zużycie paliwa: różnica między ocenami A i G odpowiada zużyciu 0,5 l/100 km, czyli 80 litrów paliwa rocznie (przy 15 000 km/rok).


• Emisja CO2: różnica między ocenami A i G odpowiada emisji 12 g/km, czyli 0,18 tony paliwa rocznie. Przyjęty w wielu krajach UE podatek od dużej ilości spalin obowiązuje od 141 g/km.

Skala efektywności paliwowej dla aut osobowych

Współczynnik oporu toczenia (RR) w kg/t
Klasa na etykiecie
RR ≤ 6,5A
6,6 ≤ RR ≤ 7,7B
7,8 ≤ RR ≤ 9C
Nie dotyczyD
9,1 ≤ RR ≤ 10,5E
10,6 ≤ RR ≤ 12F
RR ≥ 12,1G

Skuteczność hamowania: wyniki na mokrej nawierzchni 

Etykiety na opony: obrazek skuteczność hamowaniafot. © : All rights reserved
Hamowanie na mokrej nawierzchni to jeden z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo. Jest to drugie kryterium brane pod uwagę przez europejski system znakowania opon. Pomiary mają miejsce podczas testu przeprowadzanego zgodnie z protokołem precyzyjnie określanym przez europejską ustawę (prędkość, charakterystyka trasy testowej, wysokość wody, temperatura itp.)

Ocena jest uzyskiwana poprzez porównanie wyników testu z wynikami opony stanowiącej punkt odniesienia. Także tutaj różnica między oponą, która uzyskała ocenę A oraz oponą sklasyfikowaną jako F (klasa G nie jest używana) jest znacząca.

• Hamowanie: różnica między oceną A i G oznacza 18 metrów, czyli długość 4 aut.

Skala przyczepności na mokrej drodze dla aut osobowych

Współczynnik przyczepności (w odniesieniu do wskaźnika G)
Klasa na etykiecie
1,55 ≤ GA
 1,40 ≤ G ≤ 1,54B
 1,25 ≤ G ≤ 1,39C
Nie dotyczyD
 1,10 ≤ G ≤ 1,24E
 G ≤ 1,09F
Nie dotyczyG

 

Efektywność dźwiękowa: zewnętrzny hałas toczenia opony 

Etykiety na opony: obrazek efektywność dźwiękowafot. © : All rights reserved
Poziom hałasu podczas toczenia opony stanowi element, który posiada wpływ na środowisko, szczególnie w mieście. Wynik zmierzony podczas testu jest porównywany z maksymalną dozwoloną wartością (norma ta zostanie obniżona do roku 2016).


• Hałas zewnętrzny: różnica osiągów między dwiema klasami hałasu odpowiada 3 dB, co oznacza wzrost lub spadek poziomu hałasu o połowę.

1 fala: dobre osiągi. Poziom hałasu toczenia wynosi co najmniej 3 dB poniżej przyszłej normy.

2 fale: poprawne osiągi. Poziom hałasu toczenia odpowiada przyszłej normie.

3 fale: słabe osiągi. Poziom hałasu toczenia przekracza założenia przyszłej normy, lecz jest niższy od obowiązującej obecnie.

Od 1 listopada 2014, zabroniona jest sprzedaż i wprowadzenie do użytku opon z ocenami G za efektywność energetyczną oraz F za hamowanie na mokrej nawierzchni. Te opony, które zostały wyprodukowane przed 1 listopada 2014 mogą być jednak sprzedawane do 30 miesięcy od dnia wejścia ustawy, czyli do 1 maja 2017. Zobacz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r., rozdział III, artykuł 13, paragraf 5.